Kako napraviti industrijski pod

Jedan od važnih uslova nakon odabira odgovarajućeg tipa poda jeste izrada i priprema kvalitetne betonske podloge, a što je uslov za pravilno apliciranje, kvalitet i trajnost buduće podne obloge. Betonska podloga mora da odleži 28 dana sa završenim procesom hidratizacije, čvrstoće min MB 30, sa maksimalnim procentom vlage od 4%, ravna, površinski blago perdašena, bez […]