Kontakt

Adresa:
Novaki pazinski 87
52402 Pazin
Cerovlje

Tel: +385 99 33 90 272

E-mail: i.stancije@gmail.com