Kako napraviti industrijski pod

Jedan od važnih uslova nakon odabira odgovarajućeg tipa poda jeste izrada i priprema kvalitetne betonske podloge, a što je uslov za pravilno apliciranje, kvalitet i trajnost buduće podne obloge.
Betonska podloga mora da odleži 28 dana sa završenim procesom hidratizacije, čvrstoće min MB 30, sa maksimalnim procentom vlage od 4%, ravna, površinski blago perdašena, bez segregacija i isplivavanja cementnog mleka i sa donje strane propisno hidroizolovana (ako se radi o prizemnim prostorijama) a u cilju sprečavanja prodora kapilarne vlage.

Ukoliko se radi o staroj zamašćenoj, zaprljanoj betonskoj podlozi, neophodno je masnoće i prljavštine mehanički ukloniti, odstraniti sve grbine i eventualne labavo vezane delove betona, a neravnine u podlozi popuniti odgovarajućim reparaturnim malterima.

Da bi se dobila što ravnija podloga za finalno izvođenje ovih podova, preporučljivo je i neophodno preko betonske podloge izvesti izravnavajući sloj od samonivelirajuće cementne mase, odgovarajuće debljine, koje pored cementa kao veziva u svom sastavu imaju polimere i specijalne dodatke, koje im omogućuju brzo vezivanje, odnosno brzi prirast čvrstoće kao i samorazlivajuće svojstvo.

Optimalna temperatura prostorija za ugradnju ovih materijala je u rasponu od +15 ⁰C do +25⁰ C. Ispod +10⁰C ne preporučuje se aplikacija materijala na bazi epoksidne i poliuretanske smole.
Kada se radi o popstavljanje novih industrijskih podova, od samog starta se vodi računa o proceduri za ugradnju namenskog poda. Na osnovu prohteva samog objekta čijoj gradnji se pristupa pravi se projekat. Dakle kada ugrađujete novi pod nemojte štedeti na konsultacijama jer je bitno pre ugradnje industrijskog poda znati sve,od materijala do izvođača.

Ukoliko repariramo postojeći pod, usled dotrajalosti poda ili promene proizvodnje (namene poda) pod određenim okolnostima se pristupa sistemu koji odgovora kriterijumima kavliteta i kvantiteta. Često puta sama reparacija poda košta više od ugradnje novog poda. Da bi se troškovi sveli na minimum a zaštitio interes investitora i dobio traženi kvalitet važno je pristupiti detaljnom sagledavanju stanja postojećeg poda. Naravno, poželjno je pristupiti izradi idejnog projekta i nakon stručnih konsultacija izmeđa projektanta-proizvođača i izvođača pristupiti izradi glavnog projekta koji je temelj kvalitetne gradnje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *